GIÁO DỤC KĨ NĂNG CÔNG DÂN SỐ
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
CẤP TIỂU HỌC

logo
Kĩ năng công dân số (KNCDS) xác định cách chúng ta hành động và tương tác trực tuyến; bao gồm các giá trị, thái độ, kĩ năng, kiến thức và hiểu biết quan trọng cần thiết để điều hướng một cách có trách nhiệm trong thế giới kỹ thuật số không ngừng phát triển và định hình công nghệ để đáp ứng nhu cầu của chính chúng ta thay vì bị nó định hình (Theo Hội đồng châu Âu).

Một số thuật ngữ mô tả công dân số

Năng lực số

Năng lực số là khả năng sử dụng công nghệ số một cách tự tin, có trách nhiệm để học tập, làm việc và tham gia vào xã hội. Nó bao gồm: các kỹ năng về thông tin, dữ liệu, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo nội dung số, an toàn, giải quyết vấn đề (Theo Khung năng lực số dành cho học sinh phổ thông, đề tài nghiên cứu của Bộ GDĐT, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phối hợp với UNICEF - 2022).

Danh tính số

Danh tính số là tổng hợp thông tin về một cá nhân trên môi trường số hóa, được lưu trữ và xác thực trên các hệ thống và thiết bị điện tử. Danh tính số cá nhân bao gồm các thông tin như: họ và tên, ngày sinh, giới tính, tính cách, sở thích, tín ngưỡng, quan điểm chính trị, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ email... (Theo Khung năng lực số dành cho học sinh phổ thông - 2022).

Dấu chân số

Dấu chân số là thông tin hoặc dấu vết dữ liệu mà một cá nhân tạo ra từ hoạt động trực tuyến của họ như từ các trang web mà người đó đã truy cập, các email đã gửi, các hoạt động đã thực hiện trên mạng xã hội; tập hợp dấu chân số sẽ tạo nên danh tính số và dấu chân số tồn tại vĩnh viễn, ngay cả khi một số thông tin hoặc hoạt động đã bị xóa (Theo Khung năng lực số dành cho học sinh phổ thông - 2022).

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị triển khai thí điểm giáo dục kĩ năng Công dân số cấp tiểu học

  • Thời gian:  Ngày 28/12/2023 
  • Địa điểm: Nhà khách Tây Hồ, 43 Đặng Thai Mai, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Thư viện

Tham khảo một số kế hoạch bài dạy nội dung giáo dục kĩ năng công dân số cấp tiểu học